Bestyrelsen

Bestyrelsen

Grundejerforeningens bestyrelse består af:

Formand
Thomas Bang
31 40 91 21
thomasbang@live.dk
Valgt: 2017

Kasserer
Anne Hegelund
48 79 50 90
anne.hegelund@mail.dk
Valgt: 2016, genvalgt 2018

Medlem
Rene Petersen
22 10 90 85
rene@a41.dk
Valgt: 2017

Medlem
Jesper Engsted Aagaard
60 81 21 10
Alfavej6720@hotmail.com
Valgt: 2017

Facebook administrator (suppleant)
Børge Rasmussen
23 61 78 49
borge.50@hotmail.com
Valgt: 2016

Suppleant
Majbritt Almer
61 79 41 89
majbrittalmer@gmail.com
Valgt: 2017

Suppleant
Stine Luchau
24 87 21 33
StineLuchau@gmail.com
Valgt: 2018

hjemmeside administrator
Claus Rasmussen
25 79 90 61
clr@c.dk
Valgt: 2018